αναταράσσω


αναταράσσω
αναταράσσω, ανατάραξα βλ. πίν. 27

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἀναταράσσω — stir up pres subj act 1st sg ἀναταράσσω stir up pres ind act 1st sg ἀναταράσσω stir up pres subj act 1st sg ἀναταράσσω stir up pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αναταράσσω — βλ. αναταράζω …   Dictionary of Greek

  • ἀναταράξει — ἀναταράσσω stir up aor subj act 3rd sg (epic) ἀναταράσσω stir up fut ind mid 2nd sg ἀναταράσσω stir up fut ind act 3rd sg ἀ̱ναταράξει , ἀναταράσσω stir up futperf ind mp 2nd sg (doric aeolic) ἀ̱ναταράξει , ἀναταράσσω stir up futperf ind act 3rd… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀναταράξῃ — ἀναταράσσω stir up aor subj mid 2nd sg ἀναταράσσω stir up aor subj act 3rd sg ἀναταράσσω stir up fut ind mid 2nd sg ἀ̱ναταράξῃ , ἀναταράσσω stir up futperf ind mp 2nd sg (doric aeolic) ἀ̱ναταράξῃ , ἀναταράσσω stir up futperf ind mid 2nd sg (doric …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀναταραττόμενον — ἀναταράσσω stir up pres part mp masc acc sg (attic) ἀναταράσσω stir up pres part mp neut nom/voc/acc sg (attic) ἀναταράσσω stir up pres part mp masc acc sg (attic) ἀναταράσσω stir up pres part mp neut nom/voc/acc sg (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀναταράξαι — ἀναταράσσω stir up aor inf act ἀναταράξαῑ , ἀναταράσσω stir up aor opt act 3rd sg ἀναταράσσω stir up aor inf act ἀναταράξαῑ , ἀναταράσσω stir up aor opt act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀναταράσσει — ἀναταράσσω stir up pres ind mp 2nd sg ἀναταράσσω stir up pres ind act 3rd sg ἀναταράσσω stir up pres ind mp 2nd sg ἀναταράσσω stir up pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀναταράσσουσι — ἀναταράσσω stir up pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀναταράσσω stir up pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic) ἀναταράσσω stir up pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀναταράσσω stir up pres… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀναταράσσουσιν — ἀναταράσσω stir up pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀναταράσσω stir up pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic) ἀναταράσσω stir up pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀναταράσσω stir up pres… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀναταράττει — ἀναταράσσω stir up pres ind mp 2nd sg (attic doric aeolic) ἀναταράσσω stir up pres ind act 3rd sg (attic doric aeolic) ἀναταράσσω stir up pres ind mp 2nd sg (attic) ἀναταράσσω stir up pres ind act 3rd sg (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)